Chunami

Chunami from Bandit´s World Abstammung

Eltern Großeltern Urgroßeltern Ururgroßeltern
Dat Sedý chlup Ceroky Crazy Eden severu Akim Reolup Amur z Ïáblova kaòonu CS
Bety Zepeø CS
Inka z Litavské kotliny CS Hasso z Kladenské záøe CS
Abra z Molu CS
Nancy Sedá eminence Flik Sedá eminence Eramis Vopa CS
Coda Sedá eminence
Haidy Sedá eminence Gar z Rosíkova CS
Eta Pohostinstvo CS
Alka Volání Karpat Gáj Jimili CS Aris Hlas divoèiny CS Binc Pohostinstvo CS
Cabrixa Vopa CS
Alda od Pavlišina CS Flit z Rosíkova CS
Bruna z Banist'a CS (F3)
Alba Chlumecké podzámèí Cagi od Úhoště Adon Kanakor CS
Bessy z Kladenské záøe CS
Brenda Kanýèo Ikar z Krotkovského dvora CS
Canis z Molu CS